Terrorangrepet i Norge 22. juli 2011 har ført til et styrket fokus på nettdebatten i den norske offentligheten. Mange nettsteder stengte nettdebatten umiddelbart etter terrorangrepene. De fleste steder åpnet debatten igjen etter noen uker, men en del nettsteder gjorde også permanente endringer, blant annet med sikte på å gjøre det vanskeligere å delta med skjult identitet. I dette forskningsprosjektet tar vi sikte på å kartlegge disse endringene, og hvordan de oppleves både sett fra avisredaksjonenes side og debattdeltakerenes side.

Prosjektet gjør intervjuer og surveyundersøkelser blant redaktører/moderatorer og nettdebattanter. Les mer her.

Prosjektet samarbeider med prosjektet Regulering av avisenes nettdebatter i kjølvannet av 22/7 ved Universitetet i Bergen, ledet av professor Dag Elgesem.