Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7

Terrorangrene 22. juli har tvunget det norske samfunnet til å tenke nytt om sentrale verdier. Prosjektet skal analysere hvordan demokrati, likhet, frihet, rettferdighet, åpenhet, ansvar og solidaritet er blitt behandlet i offentligheten og hvordan disse kjerneverdiene former vår kollektive identitet. Spørsmål prosjektet skal se på er:

  • Hvordan blir viktige samfunnsmessige verdier formulert og diskutert i offentlige diskurser?
  • Hvordan inngår viktige samfunnsmessige verdier i oppfatninger av kollektive identiteter?
  • Hvordan reflekterer verdier og følelser i offentlige diskurser en samfunnsmessig resiliensprosess?
  • Hvordan påvirker samspillet mellom verdier, kollektive identiteter, og resiliens samfunnsutvikling?

Prosjektet ser på problemstillingene både bottom-up og top-down og bruker nasjonale og internasjonale perspektiver. Som kilder skal forskerne bruke: medietekster (trykt, TV og Internett), sosiale medier (Twitter og Facebook), intervjuer og fokusgrupper.

Prosjektleder er seniorforsker Henrik Syse, Institutt for fredsforskning (PRIO). Prosjektet vil bli koordinert av PRIO og gjennomføres i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder, og Department of Communication Studies at the University of California, Los Angeles (UCLA).

Prosjektet er finansiert av programmet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger - SAMKUL i Norges forskningsråd og går fra 2013 til 2016.

Les mer om prosjektet på Prio sine hjemmesider.