Undersøkelsen vil gi kunnskap om på hvilken måte 22. juli har påvirket den norske befolkning i forhold til frykt, psykisk helse og holdninger til trygghet og andre samfunnsaktuelle temaer.   Surveyundersøkelse av to grupper:

«Lille Norge»: Et tilfeldlig utvalg av den norske befolkning i aldersgruppene 16-75 «Lille Oslo»: Et tilfeldig utvalg av beboere i Oslo".

Les mer om prosjektet på NKVTS' nettsider