Astrid Strandbu ved RKBU Nord (Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse – Nord) skal starte opp et prosjekt der man skal intervjue lærere om hvordan de håndterer elever som har vært eksponert for kriser og katastrofer gjennom media. Dette kan ses i sammenheng med f eks rettssaken mot Behring Breivik. Prosjektet skal intervjue lærere på femte til sjuende trinn.

Forskningsarbeidet utføres i samarbeid med Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress, NKVTS, ved seniorforsker Jon-Håkon Schultz.