Prosjektet “22.7 and the Negotiation of Memory”, forsker på terrortragediens kulturelle etterliv i det norske samfunn. Spesielt ser forskerne på måten tragedien gjennom tidsspesifikke og permanente markeringer blir presentert og fortolket i våre offentlige rom. En sentral tematikk er overgangen fra den første tiden med ulike former for offentlig bearbeiding (etablering av spontane minnesteder og organisering av uoffisielle markeringer) til mer offisielle og permanente markeringer i form av monumenter/minnesmerker/minnesteder. Forholdet mellom disse to ulike “stages of memory” er sentralt for prosjektet. Forskerne har valgt ut fire konkrete caser de følger:

  1. De to sentrale minnestedene (Oslo og Hole) i regi av Kunst i det offentlige rom.
  2. De 52 monumentene utformet av Nico Widerberg og gitt av en anonym donor
  3. Trondheim kommunes egne minnested som skal ha både regional og lokal dimensjon
  4. “Nye Utøya”, AUFs planer for håndtering av forholdet mellom Utøya som politisk verksted for ungdom og som åsted for Norgeshistoriens største massakre

Prosjektet eies av Program for kulturminneforvaltning ved Institutt for historie og klassiske fag, NTNU. Prosjektleder er førsteamanuensis Tor Einar Fagerland er førsteamanuensis Thomas Brandt og professor Ola Stugu involvert. Det er også fire pågående masteroppgaveprosjekt knyttet til prosjektet. De har tilknyttet seg internasjonal ekspertise, hvor av de viktigste er James E. Young, Edward Linenthal og Christina Sanchez-Carretero.