Her presenterer vi kort forskingsprosjekter knyttet til 22. juli. Vi har en hovedvekt på prosjekter som er innenfor mandatet til koordineringsfunksjonen, men presenterer også andre prosjekter. 

Ei oversikt over kva spørsmål som stilles i forskinga ligg her

NB! Koordineringsfunksjonen opphørte i 2016. Dette innholdet er derfor ikke oppdatert.