Analyse av Jens Stoltenbergs retorikk etter terrorangrepene 22. juli 2011. Todal Jenssen og Hovde Bye studerer Stoltenbergs offentlige uttalelser i perioden 22. til 25. juli, samt talen ved ettårsmarkeringen 22. juli 2012. Talene analyseres og sammenlignes med statslederes taler etter dramatiske hendelser, både historisk og i nyere tid.

Artikkelen kan kjøpes her.

Referanse: Todal Jenssen & Hovde Bye (2013): Da sorg og sinne ble åpenhet og toleranse? - Politisk talekunst etter 22. juli 2011, Tidsskrift for samfunnsforskning, vol 54, nr 2, 217–231