politiets nettsider finner du rapporten, alle delrapportene og mandatet for evalueringen. Her ligger også et engelsk sammendrag.