Last ned oppsummering av surveyundersøkelsen som Helsedirektoratet utførte høsten 2011 her.