Sammendrag

I denne rapporten belyses vekternes rolle den 22. juli 2011. Vi har intervjuet ledere og hovedverneombud i tre sikkerhetsselskaper om hvilke oppgaver vekterne utførte, i hvilken grad de var forberedt på å utføre dem, om de mestret dem, og hvordan de er blitt fulgt opp i etterkant. Umiddelbart etter bombingen utførte vektere oppgaver i Regjeringskvartalet, i gater og bygg tett opp til regjeringsbyggene, i sentrum, på Oslo S og Oslo City. Det ble videre innført forsterket vakthold på andre sentrale bygg i hovedstaten. Vekterne bisto også på Sundvolden Hotel, Rikshospitalet, Oslo Lufthavn og utførte grensekontroll, og et stort antall stilte opp gratis ved blomstermarsjen.

Les eller bestill rapporten på Fafos side her.