Andenæs, I. (2012). Medier i sjokk og sorg : pressens møte med terroren 22. juli 2011. Kristiansand: IJ-forl.

Brurås, S. (2012). Mediene og terroraksjonen: studier av norske mediers dekning av 22. juli. Oslo: Unipub.

Hemmingby, C., & Bjørgo, T. (2016). The Dynamics of a Terrorist Targeting Process: Anders B. Breivik and the 22 July Attacks in Norway. London: Palgrave Macmillan UK. Hentet 5. juli 2016 fra http://link.springer.com/10.1007/978-1-137-57997-3

Høeg, I. M., Botvar, Pål Ketil, Aagedal, Olaf. (2013). Den offentlige sorgen: markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Oslo: Universitetsforlaget.

Johannessen, S. O. 1962-. (2013). Politikultur: identitet, makt og forandring i politiet. Trondheim: Akademika.

Jupskås, A. R. (Red.). (2013). Akademiske perspektiver på 22. juli. Oslo: Akademika forlag.

Østerud, S. (Red.). (2012). 22. juli: forstå - forklare - forebygge. Oslo: Abstrakt forlag.