Her har vi samlet rapporter og vitenskaplige artikler om hendelsene 22. juli 2011 og konsekvensene av dem for individer, institusjoner og samfunn. Listen er ikke uttømmende, og er i liten grad oppdatert etter at koordineringsfunksjonen opphørte i 2016. Men du kan ta kontakt om du kjenner til stoff som ikke er på listen. Vi har delt arbeidene opp i bøker, evalueringer og artikler i vitenskaplige tidsskrifter.