24. januar
29. mars (årskonferanse 28. mars)
19. september
 4. desember

 

Møtedatoer for 2018 var:

1. mars
7. juni
19. september
29. november.

Saker sendes post@etikkom.no