Første møte er 1. mars i Oslo.

Saker sendes post@etikkom.no