Introduksjonskurs for komitémedlemmer i REK, 2017

Tid: 22.-23. mai 2017

Sted: Scandic Oslo Airport, Gardermoen, klikk her for lenke til mer informasjon.

Påmelding: Se nederst på siden.

Faglig program:

Dag 1

Tidspunkt

Tittel

Foredragsholder

11:00 – 11:10

Velkommen

Hilde Eikemo

11.10 – 11.40

Historikk

Knut W. Ruyter

11.40 – 12.10

Hva vil det si å ha et REK-verv?

Berge Solberg

12.15 – 13.00

Lunsj

 

13.00 – 13.30

Fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning

Magne Nylenna

 

13.30 – 14.00

Forsvarlighetsvurderinger i REK

Jacob Elster

14.00 – 14.30

Kontekst – juridiske rammer

May Britt Rossvoll

14:30 – 15.30

Pause og innsjekk på hotellet

 

15.30 – 16:30

Praktisk innføring i søknadsskjema

Hilde Eikemo

16:30 – 17.30

Praktiske øvelser i grupper

SLF

19:00     

Aperitiff/middag

 

 Dag 2

Tidspunkt

Tittel

Foredragsholder

09.00 – 09.45

Samtykke til deltakelse i medisinsk forskning – rettslig grunnlag, innhold, rekkevidde og unntaksbestemmelser

Øyvind G. Olsen

09:45 – 10:30

Innføring i SPREK

May Britt Rossvoll

10.30 – 11:00

Om samtykke i praksis

Berge Solberg

11.00 – 12.30

Utsjekk og lunsj

 

12.30 – 13.30

Gruppearbeid

SLF

13:30 – 13:45

Info om forskjellige hjelpemidler (lovdata, NEM sine nettsider, osv.)

Øyvind G. Olsen

13.45 – 14:15

Hva faller innenfor helseforskningslovens rammer – hva gjør det ikke?     

Jacob Hølen

14.15 – 14.30

Pause

 

14.30 – 15.15

Helseregistre og biobanker

May Britt Rossvoll

15.15 – 15.20

Avslutning

 

PÅMELDING: