Vi gjør oppmerksom på at foredragene lenket til under er læringsressurser, og ikke retningslinjer eller offisiell policy.

Program

15.oktober

09.00-09.15 Velkommen v/Sven Erik Gisvold, REK Midt, og Dag Bruusgaard, NEM

09.15-10.00 Forskningsetikk med introduksjon til oppg. 1 v/ Roger Strand, UiB

10.00-10.15 Spørsmål/Diskusjon

10.15-10.30 Kaffepause

10.30-11.15 Biobanking/samarbeid v/ Kristian Hveem, leder HUNT biobank

11.15-11.30 Spørsmål/Diskusjon

11.30-12.00 Legemiddelstudier med vekt på post-marketing prosjekter v/ Stein A. Evensen, tidl. leder REK Sør-øst

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.30 Legemiddelstudier på barn v/Ansgar Berg, leder REK Vest

13.30-13.50 Spørsmål/diskusjon til legemiddelstudier

13.50-14.05 Kort introduksjon av case 2-5 (sør-øst C, Sør-øst D, nord og vest)

14.05-15.15 Gruppearbeid case 1-5 (m/kaffepause)

15.15-16.00 Plenumsdiskusjon av case 1-5

16.00-16.30 «Røros Bergstad – helsestell, fattigvesen og skole» v/ Randi Borgos, Røros Museum

17.30 -18.30 Sosialt og kulturelt program:

Omvisning i «Bergstadens Ziir» - best kjent som Røros kirke, med påfølgende orgelkonsert v/ organist Stephen Hicks

19.30 - Felles festmiddag

Røros kirke
16.oktober

09.00-09.30 Nytt fra NEM v/Anne Cathrine Beckstrøm og Jacob Hølen

09.30-09.45 Spørsmål/Diskusjon

09.45-10.30 Nordisk prosjektsamarbeid v/ Stig A. Slørdahl, dekan, medisinsk fakultet, NTNU

10.30-10.45 Spørsmål/Diskusjon

10:45-11:00 Kaffepause

11.00-11.15 Kort introduksjon av case 6-9 (midt, sør-øst B, NEM, sør-øst A)

11.15-11.55 Gruppearbeid med case 6-9

12:00-12.30 Plenumsdiskusjon av case 6-9

12:30- Lunsj/avreise