Les oppsummering fra møtet her: Innenfor eller utenfor Helseforskningsloven?

Agenda:

10:00 Velkommen, Dag Bruusgaard NEM

10:10-10:30 Velkommen til FEK ved Espen Engh

Presentasjon av FEK

- NESH/NENT, Hallvard Fossheim NESH

- Granskingsutvalget, Therese Robertsen GU

10:30-10:50 Skjønnsvurderinger/bruk av skjønn, Hallvard Fossheim NESH

10:50-11:00 Koordineringsarbeidet, Anne C NEM

11:00-11:20 Retningslinjer for delegering av vedtaksmyndighet mellom sekretariat og komite, hvordan gjøres dette i praksis? Vivi Opdal REK Sør øst

11:20-11:45 Diskusjon/spørsmål

11:45-12:30 Lunsj

12:30-13:45 Helseforskningsloven, hva behandles, nye problemstillinger og erfaringer

Innledning ved Dag B NEM

- Knaggedokumentet, bakgrunn og praksis, Jakob Elster REK Sør øst

- Vurderinger av innenfor/utenfor, problemstillinger og erfaringer, Arvid Heiberg tidl komiteleder i REK Sør Øst nå medlem NEM

- Vurdering av innenfor/utenfor loven, problemstillinger og erfaringer, Sven Erik Gisvold komiteleder REK midt

13:45-14:15 Diskusjon/Spørsmål

14:15-14:30 Hva er presedens i saker fra NEM v/ Jacob Hølen

14:30-15:00 Diskusjon/spørsmål