Første møte er 1. mars i Oslo.

Informasjon om klageadgang og partsinnsynsrett