Møtedatoer i 2019: 
31. januar
29. mars
6. mai
20. juni
4. september
Uke 42 (under Storfellesmøtet)
5. desember

 

Møtedatoer i 2018 var:
1. mars
19. april
24. mai
21. juni
4. september
15. oktober
5. desember

Informasjon om klageadgang og partsinnsynsrett