Kontakt

Sekretariatsleder: Annette Birkeland, tlf. 23 31 83 09 / 95 47 47 56
All elektronisk post til Granskingsutvalget sendes på post@etikkom.no