Skjemaet er foreløpig tilgjengelig i word-utgave mens det arbeides med å utvikle et nettbasert skjema. Følg instuksjonene i skjemaveiledningen.

Skjemaet finner du her

Report to the National Commission for the Investigation of Research Misconduct – suspicion of research misconduct