Hopp til innhold

Meny

Medlemmer i Granskingsutvalget

Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning, 1.4.2017-31.3.2021.

 • Ragna Aarli

  Aarli, Ragna

  Leder for Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget).

 • Skaar, Ida

  Seniorforsker, Veterinærinstituttet

 • Portrett Nina Johannesen

  Johannesen, Nina

  Førsteamanuensis ved Lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold. Underviser i pedagogikk på bachelorstudiet i barnehagelærer, masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap og masterstudiet i spesialpedagogikk. Forsker i tillegg på...

 • Arild Underdal

  Underdal, Arild

  Professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og bistilling som professor ved CICERO Senter for klimaforskning. Tidligere prorektor (1993-1995) og senere rektor for UiO (2002-2005). Ledet utvalget som utredet (og anbefalte)...

 • Portrett Anne Ingeborg Myhr

  Myhr, Anne Ingeborg

  Arbeider til daglig som direktør i GenØk - Senter for Biosikkerhet, en forskningsstiftelse i Tromsø. Faglig kompetanse: genteknologi og anvendt etikk. E-post: Anne.Myhr@genok.no

 • Wogensen Bach, Lise

  Aarhus Universitet

 • Portrett Rani Lill Anjum

  Anjum, Rani Lill

  Arbeider til daglig som forsker i filosofi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Faglig kompetanse: Doktorgrad i filosofi (Dr. Art. fra UiT) med fordypning i logikk og språkfilosofi fra 2005. Har forsket på kausalitet siden...

 • Jan Bjaalie

  Bjålie, Jan G.

  Professor dr. med., forskningsgruppeleder ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, og leder av Neuroinformatics Platform, EU Human Brain Project. Tidligere instituttleder ved Institutt for medisinske basalfag, UiO (20…

 • Per-Henrik Zahl

  Zahl, Per-Henrik

  Faglig kompetanse: Lege med en doktorgrad i medisinsk statistikk og arbeider ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Jeg har publisert flere artikler om hvordan statistikk kan brukes til å manipulere med data. I 2006 publiserte jeg en artikkel hvor jeg...

 • Arnesen, Øyvind Kongstun

  Arbeider til daglig som daglig leder ved Ultimovacs AS. E-post: Oeyvind.Arnesen@ultimovacs.com Jeg er med i Granskingsutvalget fordi: Forskning i farmasøytisk industri er og skal være strengt regulert. Jeg tror min kompetanse i systemer for...

 • John-Arne Skolbekken, portrett

  Skolbekken, John-Arne

  Professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Arbeidsområde: Helsevitenskap Faglig interessefelt: Helsevitenskap, forskningsetikk, risikokommunikasjon og -persepsjon, screen…

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.