ENRIO: European Network for Research Integrity Offices

Sekretariatet for det norske granskingsutvalg er med i ett europeisk nettverk bestående av representanter for nasjonale ordninger i en rekke europeiske land. Nettverket har deltakelse fra omkring 20 land.
http://www.enrio.eu/

European Science Foundation (ESF)

I desember 2015 publiserte ESF Briefing Paper Research Integrity: What it Means, Why it Is Important and How we Might Protect it, forfattet av Maura Hiney.

Endelig har ESF publisert en oversikt over nasjonale ordninger vedrørende Research Integrity i Europa Steward of Integrity
http://www.codex.vr.se/texts/StewardsOfIntegrity.pdf

WCRI - World Conferense on Research Integrity

I 2007 arrangerte ESF sammen med det amerikanske Office of Research Integrity (ORI) den første verdenskonferansen om research integrity, i Lisboa, med tittelen "Fostering responsible research".
Les mer om bakgrunnen for konferansen her.

WCRI er senere avholdt flere ganger:

Som opptakt til den en planlagt annen verdenskonferanse i 2010 har ESF nedsatt et såkalt medlemsforum. Dette forumet vil bl.a. drøfte hvordan man best forholder seg til vitenskapelig uredelighet og også legge opp til økt forskning om temaet.

Se lenke med bla. referat fra første arbeidsmøte i Madrid november 2008:
http://www.esf.org/activities/mo-fora/research-integrity.html

EFGCP - European Forum for Good Clinical Practice

EFGCP holdt i  januar 2009 en konferanse i Praha spesielt rettet mod bio-medisinsk forskning: Research Integrity: A European Perspective

Program og presentasjoner etc:
http://www.efgcp.be/Conference_details.asp?id=203&L1=10&L2=2&TimeRef=2

OECD - Global Science Forum

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) arrangerte i februar 2007 en workshop i Tokyo. Resultatet av denne workshop førte til en rapport om  Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct som ble lansert I forbindelse med verdenskonferansen om Research Integrity i 2007.

http://www.esf.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/be_user/activities/research_conferences/Docs_NEW/2007/2007-242_OECD_Global_Science_Report.pdf&t=1252417101&hash=7f2b1f378d2444bd2fa96e2a0b7b6976

OECD publiserte mai 2009 en rapport som inneholder en guide for håndtering av påstander om uredelighet i forskning i bl.a. internasjonalt forskningssamarbeid.

Rapporten er et resultat av et arbeid i en gruppe nedsatt av OECDs Global Science Forum. Rapporten inneholder en rekke anbefalinger som det er opp til de enkelte medlemslandene å avgjøre om man ønsker å implementere.

Investigating Research Misconduct Allegations in International Collaborative Research Projects1: A Practical Guide
http://www.oecd.org/dataoecd/42/34/42770261.pdf

Guiden er omtalt på www.etikkom.no (med flere lenker)
http://etikkom.no/Aktuelt/Aktuelt/Nyheter/2009/Uredelighet-i-forskning---guide-for-internasjonal-handtering/

COPE: The Committee on Publication Ethics

COPE yter bl.a. støtte til redaktører av vitenskapelige tidsskrifter i forbindelse med mistanke om vitenskapelig uredelighet artikler

http://publicationethics.org/flowcharts
http://publicationethics.org/about

Council of Science Editors (CSE)

CSE har publisert en rapport om fremme av god skikk:
White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications, 2009 Update

http://www.councilscienceeditors.org/editorial_policies/white_paper.cfm
http://www.councilscienceeditors.org/about/index.cfm

CSE beskriver i tillegg en rekke nasjonale ordninger:
http://www.councilscienceeditors.org/editorial_policies/whitepaper/3-2_international.cfm