Benevnelse på saker som er omtalt i flere årsmeldinger.