Møtedatoer for NESH i 2018

  • 1. mars
  • 7. juni
  • 6. september
  • 6. desember

Møtedatoer for NESH i 2019

  • 6. februar (tentativt)
  • 29. mars
  • 13. juni
  • 11. september
  • 13. desember

Saker må sendes NESH senest to uker før møtet.

Bruk gjerne post@etikkom.no