Hopp til innhold

Meny

Hvordan kan jeg melde mistanke om vitenskapelig uredelighet?

Hvis du skal varsle om mulig uredelighet i forskning, er dette i utgangspunktet et lokalt ansvar. Det er forskjellig ved de ulike institusjonenen hvem det skal varsles til. Sjekk gjerne din institusjons nettsider.

Skjemaer

Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet
English version: Report to the National Commission for the Investigation of Research Misconduct – suspicion of research misconduct
Er du i tvil, eller trenger noen å diskutere problemet med, er du hjertelig velkommen til å ringe sekretariatsleder i Granskingsutvalget Torkild Vinther, tlf. 23 31 83 24. Om du ønsker kan du være anonym.

Du kan også varsle direkte til Granskingsutvalget. Du er som varsler beskyttet av bestemmelsen i arbeidsmiljøloven.

Les mer om fusk og plagiering i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)

Hva skal legges ved? Det fremgår av skjemaet.

Hvor mye kan jeg skrive inn/legge ved? Det er viktig at man ikke overskrider én side ved beskrivelse av mistanken i selve skjemaet (vanlig skriftstørrelse). Man kan vedlegge ytterligere dokumentasjon som nøye følger vedleggsliste.

Hvis jeg har ytterligere spørsmål? Kontakt da sekretariatet pr e-post eller telefon.

Når får jeg svar? Du mottar en melding om at meldingen er mottatt og vil få beskjed om når meldingen forventes behandlet.

Vil jeg ha mulighet for å sende supplerende dokumentasjon? All nødvendig dokumentasjon bør helst sendes sammen med skjemaet. Men det vil være mulighet for å sende supplerende dokumentasjon hvis det eksempelvis ikke forelå ved innsending. Supplerende dokumentasjon skal dog være mottatt i rimelig tid før saken forventes behandlet på møte i Granskingsutvalget. Eventuelle ettersendte dokumenter må merkes med saksnummeret du har fått fra oss ved bekreftelse på at vi har mottatt henvendelsen.

Vil Granskingsutvalget kunne be om ytterligere dokumentasjon?
Ja,det kan skje a) enten etter mottakelse av melding (eksempelvis hvis skjema ikke er tilstrekelig utfylt eller hvis det er uklart hva mistanken dreier seg) eller b) etter første behandling av klagen i utvalget.

Når kan jeg forvente endelig beskjed om utfallet av behandlingen? Granskingsutvalget vil snarest mulig etter behandlingen av saken på møte sende eventuelt vedtak eller informere om forventet videre prosess.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.