Hopp til innhold

Meny

Er prosjektet mitt meldepliktig i henhold til personopplysningsloven?

Et medisinsk og helsefaglig forskningsprosjekt godkjennes av en regional forskningsetisk komité (REK) og trenger ikke godkjenning etter personopplysningsloven.

Andre forskningsprosjekter er meldepliktige i henhold til personopplysningsloven dersom det skal innhentes og behandles personopplysninger. Prosjektet skal meldes til Datatilsynet eller
til personvernombudet for forskning dersom institusjonen/arbeidsgiver har en
slik ordning. De fleste forskningsinstitusjonene i Norge bruker NSD som
personvernombud for forskning. For mer opplysninger, se info på NSDs hjemmesider.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.