Hopp til innhold

Meny

Hvem kan jeg kontakte om jeg ønsker å drøfte forskningsetiske spørsmål?

En viktig arbeidsoppgave for de forskningsetiske komiteene og Granskingsutvalget er å veilede og gi råd til forskere. Har du et konkret prosjekt eller problemstilling som du ønsker å diskutere, ta gjerne kontakt med en av sekretariatslederne for de ulike komiteene/utvalgene gjerne for en uformell prat.

Som regel vil sekretariatslederen be deg om å sende en skriftlig henvendelse til komiteen og prosjektet vil bli behandlet på kommende møte.

Spørsmål knyttet til medisinske og helsefaglige prosjekter skal som hovedregel først rettes til De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.