Hopp til innhold

Meny

Er jeg pliktig å legge frem forskningsprosjektet mitt for en forskningsetisk komité?

Medisin og helsefag:

REK skal forhåndsgodkjenne

  • Medisinske og helsefaglige forskningprosjekter
  • Generelle forskningsbiobanker

REK kan gi dispensasjon fra taushetsplikt for helseopplysninger til ikke-medisinsk forskning.

Les mer på REKs nettsider: http://helseforskning.etikkom.no

Generelle henvendelser skal rettes til REK i din geografiske region. Kontaktinfo til REKene finner du her

Naturvitenskap og teknologi:

NENT er et rådgivende organ i forskningsetikk innenfor sine fagområder, og gir råd og anbefalinger i konkrete prosjekter som forelegges komiteen. Det er ikke obligatorisk å innhente råd i forkant av et forskningsprosjekt, men det oppfordres til å ta kontakt med komiteen dersom prosjektet anses å by på forskningsetiske utfordringer (Se Generelle forskningsetiske retningslinjer og Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi)Det kan også innhentes vurderinger om forskningsetiske spørsmål som går utover et enkelt forskningsprosjekt.

Samfunnsvitenskap, juss og humaniora:

NESH er et rådgivende organ i forskningsetikk innenfor sine fagområder, og gir råd og anbefalinger i konkrete prosjekter som forelegges komiteen. Det er ikke obligatorisk å innhente råd i forkant av et forskningsprosjekt, men det oppfordres til å ta kontakt med komiteen dersom prosjektet anses å by på forskningsetiske utfordringer (Se Generelle forskningsetiske retningslinjer og Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi) Det kan også innhentes vurderinger om forskningsetiske spørsmål som går utover et enkelt forskningsprosjekt.

Menneskelige levninger:

Nasjonalt utvalg for vurdering av forsking på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) er et rådgivende organ i forskningsetikk innenfor sine fagområder, og gir råd og anbefalinger i konkrete prosjekter som forelegges komiteen. Det er ikke obligatorisk å innhente råd i forkant av et forskningsprosjekt, men det oppfordres til å ta kontakt med komiteen dersom prosjektet anses å by på forskningsetiske utfordringer (Se Etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger) Det kan også innhentes vurderinger om forskningsetiske spørsmål som går utover et enkelt forskningsprosjekt.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.