Granskingsutvalget har også tidligere avgitt slike meldinger (se denne siden). Årets meldinger fra komiteer og utvalg, finner du her: 

Årsmelding fra Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) 2019.pdf

Årsmelding fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 2019.pdf

Årsmelding fra Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 2019.pdf

Årsmelding fra Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) 2019.pdf

Årsrapport fra Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) 2019.pdf