Bilde  av Espen EnghLeders innledning

FEK har i løpet av året gitt betydelige bidrag til å oppfylle målsetningen om at forskning innen offentlig og privat regi skal foregå i henhold til anerkjente etiske normer og i samsvar med regelverket.

Blant FEKs viktigste produkter i 2014, helt i kjernen av vårt arbeid for overordnet måloppnåelse, vil jeg spesielt fremheve utviklingen av våre nye nettsider, publisering av generelle forskningsetiske retningslinjer og videreføringen av Forskningsetisk forum. Samtidig har mange andre små og store tiltak, fra rutinemessige og godt etablerte til nye og engangs, bidratt til en styrking av kunnskap om og bevissthet rundt forskningsetiske utfordringer.

Som leder for De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er jeg totalt sett godt fornøyd med virksomhetens samlede måloppnåelse i 2014.

Espen Engh
Direktør

NESTE: Hvem er vi og hva gjør vi

Last ned årsrapporten som pdf