Blant forskningsprosjektene Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger har behandlet er følgende (ikke uttømmende liste):

  •  Analyser av humerus fra Kvitøya 1930 (Saksnr. 2011/212)
  • Søknad om forskning på eldre skjelettmateriale (Saknr. 2011/169)
  • Skjelettenes historie. En osteoarkeologisk undersøkelse av skader hos kvinner og unge individer i det osteologiske materialet fra to norske middelalderkirker, Mariakirken og Clemenskirken i Oslo (Saksnr.2011/138)
  • Viking Age Diet and Mobility in Norway and the British Isles (Saksnr. 2011/165)
  • Genetic Replacement, Drift and Selection in an 11th to 17th Century Population (Saksnr. 2011/73)

Uttalelsene kan leses i sin helhet på http://www.etikkom.no/no/Vart-arbeid/Hvem-er-vi/Skjelettutvalget/Uttalelser-Skjelettutvalget/