Blant forskningssakene NESH har behandlet er følgende (ikke uttømmende liste):

  • Irregular migration and mental health realities of undocumented immigrants in Oslo (Saksnr. 2011/206)
  • Development of a rationality inventory (Saksnr. 2011/205)
  • Listening to the voices of marginalized children (Saksnr. 2011/197)
  • Hvilken bistand ønsker personer med omfattende rusmiddelbruk fra hjelpeapparatet? (Saksnr. 2011/178)
  • Søsken som pårørende (Saksnr. 2011/38)
  • Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)” (Saksnr. 2011/46)

For flere av sakene NESH har uttalt seg om 2011, har spørsmål rundt sensitiv informasjon om utsatte grupper vært vesentlige.

NESH har også bidratt med en del høringssvar i perioden.

Uttalelsene kan leses i sin helhet på http://www.etikkom.no/no/Vart-arbeid/Hvem-er-vi/Komite-for-samfunnsvitenskap-og-humaniora/Uttalelser-NESH/