Komiteen deler innkomne saker hovedsakelig i tre kategorier:

1. Behandlingssaker

  • Høringer
  • Varsler om potensielt uredelig eller uetisk forskning
  • Rådgiving
  • Juridiske avklaringer
  • Etablere retningslinjer
  • Utgi publikasjoner

2. Klagesaker

  • Behandling av klager på vedtak eller vilkår i vedtak fra REK.

3. Orienteringssaker

  • Samme som behandlingssaker, men det er på forhånd er usikkert om komiteen skal behandle saken.

På årets møter ble det sluttbehandlet 20 behandlingssaker og 30 orienteringssaker. Et utvalg av disse sakene finnes tilgjengelig på:

http://www.etikkom.no/no/Vart-arbeid/Hvem-er-vi/Komite-for-medisin-og-helsefag/Uttalelser-NEM/

NEM behandlet 15 klagesaker   fra REK og vedtakene finnes i fulltekst på:

http://www.etikkom.no/no/Vart-arbeid/Hva-gjor-vi/Vedtak-i-klagesaker/