Utvalget leverer egen anonym årsrapport til Kunnskapsdepartementet.