Hopp til innhold

Meny

Rødkløver
Saksarbeid

Saksarbeid

 • NEM

  Komiteen deler innkomne saker hovedsakelig i tre kategorier: 1. Behandlingssaker Høringer Varsler om potensielt uredelig eller uetisk forskning Rådgiving Juridiske avklaringer Etablere retningslinjer Utgi publikasjoner 2. Klagesaker Behandling av...

 • NENT

  (Utvalgte saker, ikke uttømmende) Concerning the project uTRUSTit – Usable Trust in the Internet of Things (2011/53) NENT ble bedt om å vurdere ivaretakelsen av forskningsetikken i EU-prosjektet uTRUSTit. Prosjektet inkluderte personer med...

 • NESH

  Blant forskningssakene NESH har behandlet er følgende (ikke uttømmende liste): Irregular migration and mental health realities of undocumented immigrants in Oslo (Saksnr. 2011/206) Development of a rationality inventory (Saksnr. 2011/205) Listenin...

 • Patentnemnda

  Nemnda hadde ingen saker til behandling i 2011.

 • Granskingsutvalget

  Utvalget leverer egen anonym årsrapport til Kunnskapsdepartementet.

 • Skjelettutvalget

  Blant forskningsprosjektene Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger har behandlet er følgende (ikke uttømmende liste):  Analyser av humerus fra Kvitøya 1930 (Saksnr. 2011/212) Søknad om forskning på eldre skjelet…

 • Felles

  De nasjonale forskningsetiske komiteer sendte et felles høringssvar til ”Forslag til lovendringar i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret og om framlegg til nokre andre endringar i helseregisterlova (intern kryptering)...

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.