Den etiske nemnda for patentsaker (Patentnemnda) er organisert som et utvalg i tilknytning til Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Nemnda har fem medlemmer med fem personlige varamedlemmer. Medlemmene er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Nemnda skal gi Patentstyret et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere om patentsøknader skal avslås fordi oppfinnelse strider mot offentlig orden eller moral (Patentloven § 1b). Nemnda skal vurdere oppfinnelser innenfor alle fagområder, men med et spesielt fokus på bioteknologi.

2011

Patentnemnda hadde ett møte: 9. november.

Medlemmer 2010 - 2014

Leder: Dag E. Helland , professor, Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Sekretariatsleder: Sekretariatsleder: Matthias Kaiser, Forskningsetiske komiteer, til 28. februar, 2011. Helene Ingierd, Forskningsetiske komiteer, fast ansatt fra august 2011.

Medlemmer:

  • Kristin Bjordal, seksjonsleder/overlege ved Oslo universitetssykehus, Avdeling for kreftbehandling
  • Lene Bomann - Larsen, postdoc i filosofi, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo
  • Ellen-Marie Forsberg, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
  • William Johnsen, student, Universitetet i Oslo
  • Ragnhild Lofthus, koordinator og seniorrådgiver i rektors stab for forskning ved NTNU
  • Ernst Nordtveit, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Ingrid Olesen, Nofima Marin og professor II ved Institutt for husdyr og akvakulturfag, UMB
  • Deborah Oughton, professor i miljøkjemi, Universitet for miljø- og biovitenskap i Ås