Granskingsutvalget behandler konkrete henvendelser om påstått vitenskapelig uredelighet, men kan også selv ta opp saker. Som utgangspunkt ligger ansvaret for å behandle saker om mulig vitenskaplig uredelighet hos de enkelte institusjoner eller bedrifter. Granskingsutvalget skal sikre en mer enhetlig behandling av alvorlige uredelighetssaker, enten disse behandles på lokalt eller nasjonalt nivå. Ved mistanke om alvorlige tilfeller av uredelig forskning som de lokale forskningsmiljøene ikke selv kan eller bør behandle, bl.a. på grunn av mulige habilitetsproblemer, vil et nasjonalt organ som Granskingsutvalget være en riktig saksbehandler.

Når det gjelder forebygging av vitenskapelig uredelighet, ligger hovedansvaret også på det lokale nivå, men med støtte fra nasjonalt hold. På det nasjonale nivå samarbeider Granskingsutvalget med De nasjonale forskningsetiske komiteer i arbeidet med å forebygge og informere om vitenskapelig uredelighet.

Kunnskapsdepartementet får fra utvalget en årsrapport som i anonymisert form omtaler saker som er behandlet.

Medlemmer 2007 - 2011

Leder: Johan Giertsen, professor dr. juris, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Sekretariatsleder: Torkild Vinther

Medlemmer:

 • Rigmor Austgulen, professor, Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU (nestleder)
 • Tor Hauken, dekan/førsteamanuensis, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger
 • Ragnvald Kalleberg, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,Universitetet i Oslo
 • Monica Martinussen, professor RBUP Nord (Regionsenter for barn og unges psykiske helse, nord), Universitetet i Tromsø
 • Sighild Westman-Naeser, dosent, Uppsala, Sverige
 • Edel Storelvmo, Futurum A/S

Varamedlemmer:

 • Cathrine Holst, seniorforsker, ARENA, Senter for europaforskning og postdoc., Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
 • Dag Slotfeldt-Ellingsen, tidl. direktør, Sintef
 • Ingar Olsen, Professor, Institutt for oral biologi, Det odontologiske fakultet,
 • Universitetet i Oslo
 • Tone Fløtten, institituttsjef ved Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning