Cross-cultural child research: ethical challenges, 18. mars 2011

Når barn deltar i forskning har de krav på ekstra beskyttelse. Hvordan skal dette håndteres når forskning gjennomføres på tvers av landegrensene?

Seminaret ble arrangert av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) i samarbeid med Den norske UNESCO-kommisjonen og Childwatch International Research Network.

Foredragsholdere var:

  • Janet Boddy (Institute of Education, University of London)
  • Jason Hart (Department of Social and Policy Sciences, University of Bath)
  • Elisabeth Backe-Hansen (NOVA)
  • Harald Beyer Broch (Department of Social Anthropology, University of Oslo)
  • Ragnhild Dybdahl (Norwegian Agency for Development Cooperation: Norad)
  • Ragnvald Kalleberg (Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo)
  • Anne-Trine Kjørholt (Norwegian Centre for Child Research: NOSEB)

Referat kan leses her: http://www.etikkom.no/no/Vart-arbeid/Hva-gjor-vi/Referat/Cross-cultural-child-research-ethical-challenges/