Nettredaktør: Sigrid Skavlid

Nettsidene er komiteenes digitale ansikt.  Sidene er felles informasjonskanal for både De nasjonale forskningsetiske komiteene, Den etiske nemnda for patentsaker, Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger og Granskingsutvalget for redelighet i forskning.

Nettsidene hadde i 2011 om lag 62,161 unike besøkende, som var det samme som året før. Til sammen ble sider fra etikkom.no vist mer enn 340 000 ganger på en skjerm ett eller annet sted i løpet av året. Nesten 60 % av de som besøker sidene, er nye brukere.

Stadig flere bruker mobiltelefon til å surfe på Internett. 2300 personer brukte mobiltelefon ved besøk på etikkom i fjor. Dette er en stor økning fra 2010.

Interesse for metodiske spørsmål er det mange av de besøkende som har. Dette ser vi ut fra at artikler som omhandler kvantitativ og kvalitativ metode, er av det mest leste på hele nettstedet. I tillegg søker mange informasjon om forskningsetiske retningslinjer.

I oktober ble det gjennomført en brukerundersøkelse på nettstedet. Denne viste generell tilfredshet med slik nettsidene er lagt opp i dag. ”Oversiktelig”, ”bra”, ”interessant” og ”nyttig” var kommentarer som gikk igjen. 45 % av de svarende var studenter, mens om lag ¼ del var forskere.13 % av de som svarte, skulle selv være med i et forskningsprosjekt og besøkte sidene i den forbindelse. Det var 201 personer som svarte på undersøkelsen som lå ute på nettstedet i en måned.

I 2011 ble det også etablert et redaksjonsråd for nettstedet. Redaksjonsrådet hadde to møter, ett om våren og ett på høsten. Medlemmer Sigmund Simonsen (NEM), John-Arne Skolbekken (NEM), Ingrid Olesen (Patentnemnda), Arne Tostensen (NESH), Deborah Oughton (NENT) og Sigrid Skavlid (nettredaktør).