Pressen er en viktig målgruppe for kommunikasjonsarbeidet til komiteene. Media kontaktes enten ved personlig kontakt eller ved å sende ”spissete budskap” direkte til journalister når vi har møter eller saker som vi ønsker oppmerksomhet omkring.

Forskningsetiske komiteer er medlem av forskning.no, Nordens største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning. Det innebærer at vi skriver artikler til redaksjonen med ønske om publisering. I 2011 fikk vi inn disse artiklene:

  • Ledere må fremme god forskningsetikk
  • Romdyr i kaldt kappløp
  • Global matvaresikkerhet i perspektiv
  • Reservasjon til ingen nytte
  • Press på oppdragsforskningen
  • Nytt verktøy for medisinske forskere

Medieovervåking

For å følge med i mediebildet har sekretariatet en avtale med et medieovervåkningsbyrå. Det innebærer elektronisk rapport hver dag på de tema som komiteene til enhver tid er opptatt av. Medieovervåking gir også informasjon om debatter/saker som er nyttige i forhold til forskningsetiske problemstillinger.

Noen saker som fikk oppmerksomhet i media 2011

Det har vært mange oppslag ( høsten 2011) om den påståtte plagiatsaken ved Høgskolen i Oslo og Akershus i forbindelse med at Granskingsutvalget hadde saken til behandling. Saken ble sendt i retur til høyskolen. Granskingsutvalget mente at de forskningsetiske sidene ved saken skulle behandles lokalt. Link til en av artiklene: http://universitas.no/nett/56531/granskingsutvalget-saken-er-ikke-ferdig

Forskning etter 22. juli, kronikk skrevet av Hallvard Fossheim, Aftenposten, oktober 2011: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4261908.ece

Debattinnlegg ”Overdreven gen-angst” i Aftenposten, desember 2011, skrevet av Jacob Hølen og Sigmund Simonsen. Det kom tilsvar i Aftenposten og videre debatt fulgte i Morgenbladet. http://www.aftenposten.no/meninger/Overdreven-gen-angst-6718460.html

Granskingsutvalget hadde til behandling plagiatsak  på BI. Saken har vært unntatt offentlighet. Men i desember sto en lengre artikkel i Dagens næringsliv : Bitter plagiatstrid på BI. Det skal leveres en ferdig rapport fra Granskingsutvalget januar 2012.