Forskningsetiske komiteer tilbyr elektronisk nyhetsbrev som sendes ut månedlig. Her informeres det om nyheter på nettsidene, nylig publiserte dokumenter og kommende arrangementer. Abonnement tegnes på www.etikkom.no. Ved utgangen av året hadde 674 abonnenter meldt seg.

Komiteene sender også et engelskspråklig nyhetsbrev som to ganger årlig gjør rede for arbeidet i komiteene i siste 6 måneder.