Ansvarlig redaktør: Lise Ekern

Fagbladet Forskningsetikk kom ut fire ganger i 2011. Nytt av året var at vi valgte å produsere temanummer fra høsten 2011. Valgte tema skal speile enten debatten i samfunnet, eller tema komiteene er spesielt opptatt av. Seks av årets artikler ble også publisert på forskning.no.

Tema nr. 3 - 2011: 22. juli

Tema nr. 4 – 2011: Svalbard

Fagbladet Forskningsetikk er medlem av Fagpressen og redigeres etter redaktørplakaten.

Bladet trykkes i ca. 3000 eksemplarer som går til vel 2500 abonnenter. Mange abonnenter er høyskoler og universitet som hver seg får større sendinger.  Abonnementet er gratis og kan bestilles fra nettsiden.

Bladet kan lastes ned fra Internett.