Hopp til innhold

Meny

Kløverblad
Kommunikasjon

Kommunikasjon

 • Offentlige møter

  Cross-cultural child research: ethical challenges, 18. mars 2011 Når barn deltar i forskning har de krav på ekstra beskyttelse. Hvordan skal dette håndteres når forskning gjennomføres på tvers av landegrensene? Seminaret ble arrangert av Den...

 • Nye publikasjoner

  Ingen nye publikasjoner i 2011.

 • Forskningsetikk i nyhetsbildet

  Pressen er en viktig målgruppe for kommunikasjonsarbeidet til komiteene. Media kontaktes enten ved personlig kontakt eller ved å sende ”spissete budskap” direkte til journalister når vi har møter eller saker som vi ønsker oppmerksomhet omkring....

 • Nettstedet etikkom.no

  Nettredaktør : Sigrid Skavlid Nettsidene er komiteenes digitale ansikt.  Sidene er felles informasjonskanal for både De nasjonale forskningsetiske komiteene, Den etiske nemnda for patentsaker, Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på...

 • Elektronisk nyhetsbrev

  Forskningsetiske komiteer tilbyr elektronisk nyhetsbrev som sendes ut månedlig. Her informeres det om nyheter på nettsidene, nylig publiserte dokumenter og kommende arrangementer. Abonnement tegnes på www.etikkom.no . Ved utgangen av året hadde 67...

 • Bladet Forskningsetikk

  Ansvarlig redaktø r: Lise Ekern Fagbladet Forskningsetikk kom ut fire ganger i 2011. Nytt av året var at vi valgte å produsere temanummer fra høsten 2011. Valgte tema skal speile enten debatten i samfunnet, eller tema komiteene er spesielt opptatt...

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.