FBIB er en nettressurs som har formål å bidra til refleksjon og debatt omkring forskningsetiske spørsmål. Biblioteket er en selvstendig del av nettestedet www.etikkom.no.

Den intenderte hovedbrukergruppen er undervisere og studenter.

Biblioteket er resultatet av et prosjekt ledet av De nasjonale forskningsetiske komiteer i samarbeid med alle Norges syv universiteter. Nettstedet ble lansert i 2009. FBIB tilbyr mer enn 60 spesialforfattede artikler om forskningsetiske emner, skrevet av en lang rekke forskjellige eksperter og fagpersoner. Til sammen skal artiklene tjene som introduksjon til de viktigste forskningsetiske temaene. Hver artikkel gir også tilgang til ytterligere ressurser, i form av litteraturhenvisninger, nyhetssaker eller annet materiale. Formålet er å bidra til refleksjon og debatt snarere enn å skape en encyklopedi eller en fasit. De vinklinger og oppfatninger som presenteres i artiklene, uttrykker ikke nødvendigvis De nasjonale forskningsetiske komiteers standpunkt. Det er den enkelte forfatter som står for sine perspektiver.

En viktig oppgave for redaksjonsrådet for etikkom.no (beskrevet under Internett-etikkom.no [lenke]) er å bestemme retning og delta i arbeidet med videreutvikling av det forskningsetiske biblioteket.  Siden de fleste av artiklene etter hvert var blitt over 2 år gamle, ble det bestemt at alle forfattere skulle tilskrives og be dem oppdatere sine artikler. 

Ved siden av dette ble det laget en plan for hvordan biblioteket skal oppdateres med en lang rekke nye diskusjonseksempler eller kasuistikker. Det ble også arbeidet med å spre informasjon om biblioteket via relevante nettsider.