NEM har holdt innlegg på:

 • Executive Committee Meeting/General Assembly, Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) Geneva.
 • Legemiddelindustriens seminar om helseforskningsloven
 • Nordisk ministerråds møte om bioetikk i København
 • Regjeringens høringsseminar for strategiplan for bioteknologi.
 • Seminar for etablering av nasjonalt hjerte-karregister
 • Styringsmøte for CONOR.
 • Sekretariatsleder, juridisk rådgiver samt en rekke komitemedlemmer holder regelmessige forelesninger om medisinsk forskning og reguleringen av denne.

NESH og Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger har holdt innlegg om og bidratt i undervisning i forskningsetikk blant annet ved

 • University of Dar-es-Salaam (ukeskurs for opprettelse av forskningsetiske komiteer)
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Oslo
 • Arbeidsdepartementet
 • Fafo

Et flertall av komiteenes medlemmer har også vært aktivt involvert i forskningsetisk arbeid på egne institusjoner.