Hopp til innhold

Meny

Rødkløver
Årsregnskap

Årsregnskap

  • Resultatregnskap

      Noter 2011 2010 INNTEKTER       Generelle midler 1 12 600 000 10 440 000 Spesielle midler 1 0 83 213 Andre off. og private tilskudd 1 0 0 Salgs- og oppdragsinntekter 1 0 30 615 Sum inntekter   12 600 000 10 533 828  …

  • Balanse

    BALANSE NORGES FORSKNINGSRÅD Randsone: De nasjonale forskningsetiske komiteer   Note 2011 2010 EIENDELER   Anleggsmidler:   Maskiner, inventar og lignende 0 0 Sum anleggsmidler 0 0     Finansielle anleggsmidler:   And…

  • Noter

    Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Note 1 - Inntekter     Generelle midler - bevilgninger 2011 2010 Adminstrasjon og div. programmer NFR 12 600 000 10 440 000 Totalt 12 600 0…

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.