Hopp til innhold

Meny

Løbetannblomster

Årsregnskap

  • Resultatregnskap

    NORGES FORSKNINGSRÅD Randsone:De nasjonale forskningsetiske komiteer RESULTATREGNSKAP 1.1. - 31.12.

  • Balanse

    NORGES FORSKNINGSRÅD Randsone:De nasjonale forskningsetiske komiteer

  • Noter

    Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.