Pressen er en viktig målgruppe for kommunikasjonsarbeidet til komiteene. Media kontaktes enten ved personlig kontakt eller ved å sende ”spissete budskap” direkte til journalister når vi har møter eller saker som vi ønsker oppmerksomhet omkring.

Forskningsetiske komiteer er medlem av forskning.no, Nordens største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning.Det innebærer at vi skriver artikler til redaksjonen med ønske om publisering. Disse artiklene/innleggene ble publisert i 2010:

Stopper undersøkelse om overgrep
Piltdown-mennesket
Genmodifisert laks er på vei til butikken
Knokler og hodeskaller – mer enn uskyldige dødssymbol
Når knokler og hodeskaller blir kunst

For å følge med i mediebildet har sekretariatet en avtale med et medieovervåkningsbyrå. Det innebærer elektronisk rapport hver dag på de tema som komiteene til enhver tid er opptatt. Medieovervåking gir også informasjon om debatter/saker som er nyttige i forhold til forskningsetiske problemstillinger.


 

Noen saker som fikk oppmerksomhet i media 2010

Granskingutvalget, intervju med Torkild Vinther, Granskingsutvalget, i VG, vedr. at utvalget bare har hatt en sak på tre år, April 2010.

Genmodifisert laks, debattartikkel av Matthias Kaiser, NENT.  Gen Nytt nr. 14 sakset saken fra www.forskning.no: http://www.forskning.no/artikler/2010/september/266175

De dødes vern, artikkel i Morgenbladet, intervju med Oddbjørn Sørmoen, Skjelettutvalget, desember 2010

Oppdragsforskning, kronikk av Matthias Kaiser, NENT, Helene Ingierd, NESH og Jacob Hølen, NEM, Aftenposten, desember 2010: http://www.etikkom.no/no/Aktuelt/Aktuelt/Nyheter/2010/Oppdrag-og-anbud/