”Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag”, NEM – Forskningsetiske komiteer
 – finnes som nettutgave.

For øvrig er alle publikasjoner listet opp på vår hjemmeside: www.etikkom.no