Nettsidene er komiteenes digitale ansikt.  Sidene er felles informasjonskanal for både De nasjonale forskningsetiske komiteene, Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger, Den etiske nemnda for patentsaker, Granskingsutvalget for redelighet i forskning.

Nettsidene hadde i 2010 om lag 108 000 unike besøkende. Dette er en økning på nærmere 20 % fra året før. De som besøkte siden, brukte litt kortere tid i gjennomsnitt enn året før. De så også på færre sider. I sum ble derfor antall sidevisninger omtrent det samme som i 2009. Sidene er tilrettelagt for å bli funnet via søkemoterer. 55 % av trafikken er også generert vi søk, hovedsakelig Google.

De mest populære sidene er etiske retningslinjer. Mest leste enkeltartikkel i 2010 var en artikkel fra bladet Forskningsetikk nr. 4 - 2003, som fikk flere tusen treff i slutten av oktober, generert via Facebook. Ellers ser vi at informasjon om kvalitativ og kvalitativ forskning, og etiske spørsmål knyttet til dette, er mye brukt.

I november ble Tilgjengelighetsprisen 2010 tildelt etikkom.no. Prisen deles ut av Direktoratets for forvaltning og IKT (DIFI) etter vurdering av nærmere 700 offentlige nettsteder. Formålet med prisen er å løfte frem nettsteder som bidrar til et mer tilgjengelig og brukerrettet offentlig informasjons- og tjenestetilbud. Kriteriene for prisen tar utgangspunkt i Difi sine kvalitetskriterier for offentlige nettsteder.