Fagbladet Forskningsetikk kom ut fire ganger i 2010. På grunn av at Forskningsetiske komiteer var 20 år, ble nummer 1 av utgivelsene et jubileumsnummer. Det ble trykket opp i ekstra mange eksemplarer for utdeling gjennom året og på seminarrekken som ble gjennomført ved alle landets 7 universitet.

Fagbladet Forskningsetikk er medlem av Fagpressen og redigeres etter redaktørplakaten.


Bladet sendes ut til ca. 2600 abonnenter. Abonnementet er gratis og kan bestilles fra nettsiden.

 
Bladet kan lastes ned fra Internett.